Message Board

Stay tuned for the Hitz...
coming soon.

Thanks =) Have a nice day!

THE HIT LIST

Monday, December 7, 2009

Nick Jonas & The Administration - "Who I Am"


I want someone to love me
For who I am
I want someone to need me
Is that so bad?
I wanna break all the madness
But it's all I have
I want someone to love me
For who I am

Nothin' makes sense,
Nothin' makes sense anymore
Nothin' is right,
Nothin' is right when you're gone
I'm losin' my breath,
I'm losin' my right to be wrong
I'm frightened to death,
I'm frightened that I won't be strong

I want someone to love me
For who I am
I want someone to need me
Is that so bad?
I wanna break all the madness
But it's all I have
I want someone to love me
For who I am

I'm shaking it off,
I'm shaking off all of the pain
Breaking my heart,
Breaking my heart once again

I want someone to love me
For who I am
I want someone to need me
Is that so bad?
I wanna break all the madness
But it's all I have
I want someone to love me
For who I am

I want someone to love me
For who I am
I want someone to need me
Is that so bad?
I wanna break all the madness
But it's all I have
I want someone to love me
For who I am

Yeah, who I amvietnamese translation [by A.T.H.]
CON NGƯỜI CỦA CHÍNH TÔI


Tôi muốn được ai đó yêu
Con người của chính tôi
Tôi muốn ai đó cần có tôi
Liệu có quá đáng không?
Tôi muốn đập tan những nỗi phiền muộn
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có
Tôi muốn được ai yêu
Con người của chính tôi

Chả có gì có nghĩa
Chả còn gì để nói với đời
Không có gì hoàn hảo
Không còn gì kể từ ngày em ra đi
Tôi lạc mất nhịp sống
Trượt dài từ đúng tới sai
Hoảng sợ cho tới chết
Sợ rằng tôi không đủ mạnh mẽ

Tôi muốn được ai đó yêu
Con người của chính tôi
Tôi muốn ai đó cần có tôi
Liệu có quá đáng không?
Tôi muốn đập tan những nỗi phiền muộn
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có
Tôi muốn được ai yêu
Con người của chính tôi

Rũ bỏ đi
Rũ bỏ hết mọi nỗi đau
Mở rộng trái tim
Tôi mở rộng trái tim mình

Tôi muốn được ai đó yêu
Con người của chính tôi
Tôi muốn ai đó cần có tôi
Liệu có quá đáng không?
Tôi muốn đập tan những nỗi phiền muộn
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có
Tôi muốn được ai yêu
Con người của chính tôi

Yeah...
Con người của chính tôi

5 comments:

Anonymous said...

Gods mill grinds slow but sure........................................

dormitorio juvenil said...

I found a great deal of helpful information above!

Start Business in Delhi said...

Hi, Really great effort. Everyone must read this article. Thanks for sharing.

Web Developers Delhi said...

Very informative post for me as I am always looking for new content that can help me and my knowledge grow better.

UX Designers Delhi said...

I am extremely impressed along with your writing abilities, Thanks for this great share.

Please support my site!